Solliciteer

×
  Wij hechten grote waarde aan je privacy en gaan dan ook heel zorgvuldig om met jouw gegevens. Deze gegevens zullen door ons vertrouwelijk worden behandeld en uitsluitend worden gebruikt voor werving- en selectiedoeleinden. Wij zullen geen informatie verstrekken aan derden, tenzij wij daartoe op grond van de wet verplicht zijn. Door het versturen van het sollicitatieformulier ga je ermee akkoord dat je persoonsgegevens worden verwerkt door onze organisatie.

Stel een vraag

×

Heb je vragen over werken bij Bijzonderwijs? Stel ze hier! Je kunt uiteraard ook contact met ons opnemen via 020 6999 655.

Inloopavond

×

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennismaken met onze mensen? Meld je dan vrijblijvend aan voor onze kennismakingsavond. De eerstvolgende kennismakingsavond is gepland op maandag 1 juli 2019. We ontmoeten je graag!

Delen

×

×
Solliciteer
Stel vraag
Inloopavond
Vacatures
Delen
Vacatures

Pittige intern begeleiders met een warm hart en gezonde ambitie

1 vacature voor Intern begeleider

Polsstok is een Brede
Community school en verzorgt onderwijs op levensbeschouwelijke basis. De school
is het kloppend hart van de wijk. Vanuit de rijkdommen van het kind begeleiden
wij hen in hun ontwikkeling naar proactieve wereldburgers. Polsstok maakt gebruik
van actuele methodes in een digitale omgeving (Snappet). Er is binnen Polsstok
ruim aandacht voor de sociaal emotionele en creatieve ontwikkeling
(Leerorkest). Polsstok heeft hechte banden met de ouders en de wijk. Zo leveren
welzijns, zorg, sport, cultuur, commerciële en educatieve sectoren uit de wijk
actieve bijdragen aan het aanbod naar de kinderen. Polsstok heeft een gezonde
leefstijlfocus waarbij het welbevinden een belangrijke doelstelling is
(Jump-In).  

Het
basisuitgangspunt “respect”, zowel voor elkaar als voor de verschillen, maakt
dat we ieders eigen’aardig’heden kunnen zien en respecteren. Polsstok telt op
dit moment circa 380 leerlingen.

Op dit moment zijn wij op zoek naar een Intern Begeleider.


De
intern begeleider (IB) levert onder verantwoordelijkheid van de directeur een
bijdrage aan de ontwikkeling van het zorgbeleid, de coördinatie en uitvoering
van het zorgbeleid in de school, casemanagement van toegewezen
leerlingdossiers. De taken zullen vooral gericht zijn op het afstemmen van het
onderwijsaanbod op ondersteuningsbehoeften en leerstijlen van leerlingen, het
analyseren en interpreteren van toetsgegevens op kind-, groeps- en
schoolniveau. Samen met leerkrachten worden groepsplannen, OPP’s etc. opgesteld
en gemonitord. Je adviseert en denkt mee met de directie t.a.v. het
onderwijskundig beleid, houdt het zorgschema bij en bewaakt het
leerlingvolgsysteem. Je onderhoudt externe contacten binnen het zorgnetwerk en
bespreekt aanmeldingen bij externe hulpverlenende instanties met ouders en
mentoren. Je bewaakt het navolgen van handelingsplannen door de
collega-leerkrachten. 

Functie-wensen: 

 • diploma PABO of Orthopedagogie;
 • diploma IB of master SEN is gewenst; 
 • kennis van het leerlingvolgsysteem Parnassys is gewenst; 
 • kennis en ervaring bij het opstellen van groepsplannen en van handelingsgericht werken; 
 • kennis op het gebied van de diverse lesmethodes en leerlijnen (onderwijskundig leiderschap); 
 • goede communicatieve eigenschappen, waaronder een positieve en stimulerende benadering van leerkrachten, ouders en leerlingen; 
 • snel en accuraat handelen en een flexibele houding;
 • uitstekend in staat om kinderen met gedragsproblemen verder te helpen in hun ontwikkeling;
 • een onderzoekende houding en goed kunnen reflecteren op eigen handelen.  

Wat bieden wij:
Aantal uren: 24 tot 32 uur, 0,6 – 0,8 fte
Periode: schooljaar 2019-2020 
Dienstverband: Het gaat om een tijdelijke benoeming, met bij goed functioneren zicht op een benoeming voor onbepaalde tijd.  

Informatie?

Bel hiervoor met Bart Jan Commissaris (directeur Polsstok) op 06-51380736.

Wil je solliciteren?
Ik wil solliciteren

Kom je vrijblijvend kennismaken?

Ben je nieuwsgierig geworden en wil je kennismaken met onze mensen? Dan nodigen we je met veel plezier uit voor een informele, ontspannen kennismaking op onze inloopavond. De eerstvolgende inloopavond is nog niet gepland. Meld je alvast vrijblijvend aan. Kun je niet wachten, neem dan contact met ons op om een afspraak te maken.

In kom graag kennismaken

Heb je vragen?

Heb je vragen over werken bij Bijzonderwijs? Stel ze hier! Je ontvangt binnen één werkdag een antwoord (schoolvakanties uitgesloten). Natuurlijk kun je ook telefonisch contact met ons opnemen via 020 6999 655.

Ik heb een vraag

Wil je solliciteren?

Ben je enthousiast en wil jij ook Bijzonderwijzer worden? Dan kun je solliciteren via de button hieronder. We kijken uit naar je brief en hopen je binnenkort te ontmoeten!

Ik wil solliciteren